Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.


pokój-światowy-zaczyna-ę-od-pokoju-naszego-serca
stefan wyszyńskipokójświatowyzaczynasięodpokojunaszegosercapokój światowyświatowy zaczynazaczyna sięsię odod pokojupokoju naszegonaszego sercapokój światowy zaczynaświatowy zaczyna sięzaczyna się odsię od pokojuod pokoju naszegopokoju naszego sercapokój światowy zaczyna sięświatowy zaczyna się odzaczyna się od pokojusię od pokoju naszegood pokoju naszego sercapokój światowy zaczyna się odświatowy zaczyna się od pokojuzaczyna się od pokoju naszegosię od pokoju naszego serca

Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą.Pokój świato­wy zaczy­na się od po­koju nasze­go serca.Kto kocha pokój, kocha także wrogów pokoju.Kultura serca zaczyna się od wdzięczności.Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze.