Pokój jest lepszy od najbardziej sprawiedliwej wojny.


pokój-jest-lepszy-od-najbardziej-sprawiedliwej-wojny
anonimpokójjestlepszyodnajbardziejsprawiedliwejwojnypokój jestjest lepszylepszy odod najbardziejnajbardziej sprawiedliwejsprawiedliwej wojnypokój jest lepszyjest lepszy odlepszy od najbardziejod najbardziej sprawiedliwejnajbardziej sprawiedliwej wojnypokój jest lepszy odjest lepszy od najbardziejlepszy od najbardziej sprawiedliwejod najbardziej sprawiedliwej wojnypokój jest lepszy od najbardziejjest lepszy od najbardziej sprawiedliwejlepszy od najbardziej sprawiedliwej wojny

Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo.Trzeba nam teraz wszystkiej energii, zwłaszcza energii polskiej (...) Moja Polska to kraj, który najbardziej ucierpiał od wojny. Gdyby moje poświęcenie mogło go uratować, chętnie bym się posłużył mym wielkim kanonierskim batem. Jesteśmy najszlachetniejszą i najbardziej nieszczęśliwą, ale i najdzielniejszą rasą świata.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robienia