Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami.


pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
anonimpokójjestwytchnieniemmiędzydwomakataklizmamipokój jestjest wytchnieniemwytchnieniem międzymiędzy dwomadwoma kataklizmamipokój jest wytchnieniemjest wytchnieniem międzywytchnieniem między dwomamiędzy dwoma kataklizmamipokój jest wytchnieniem międzyjest wytchnieniem między dwomawytchnieniem między dwoma kataklizmamipokój jest wytchnieniem między dwomajest wytchnieniem między dwoma kataklizmami

Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami.Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami.Cnota to złoty środek między dwoma występkami.Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok.Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta.