Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami.


pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
anonimpokójjestwytchnieniemmiędzydwomakataklizmamipokój jestjest wytchnieniemwytchnieniem międzymiędzy dwomadwoma kataklizmamipokój jest wytchnieniemjest wytchnieniem międzywytchnieniem między dwomamiędzy dwoma kataklizmamipokój jest wytchnieniem międzyjest wytchnieniem między dwomawytchnieniem między dwoma kataklizmamipokój jest wytchnieniem między dwomajest wytchnieniem między dwoma kataklizmami

Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami. -Madeleine Delbrer
prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami
Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami. -Tadeusz Nowakowski
miłość-jest-zbyt-kruchą-kładką-między-dwoma-brzegami
Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami. -Ambrose Bierce
pokój-w po­lity­-między­naro­dowej-ok­res-oszus­tw-między-wojnami
Cnota to złoty środek między dwoma występkami. -Arystoteles
cnota-to-złoty-środek-między-dwoma-występkami
Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome
wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok
Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta. -Felix Lope De Vega Carpio
charakter-każdej-kobiety-mieś-ę-między-dwoma-biegunami-którymi-są-miłość-i-zemsta