Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.


pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
cyceronpokójna­wetnies­pra­wied­li­wyjest pożyteczniej­szyniżnaj­spra­wied­liw­szawojnapokój na­wetna­wet nies­pra­wied­li­wynies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szyjest pożyteczniej­szy niżniż naj­spra­wied­liw­szanaj­spra­wied­liw­sza wojnapokój na­wet nies­pra­wied­li­wyna­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szynies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niżjest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­szaniż naj­spra­wied­liw­sza wojnapokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szyna­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niżnies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­szajest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojnapokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niżna­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­szanies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna

Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King
nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego. -Janusz Korwin-Mikke
spra­wied­li­wość-tak ę- do spra­wied­li­woś-społecznej-jak krzesło-do krzesła-elektrycznego
Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
`Nies­pra­wied­li­wy osąd bo­li najbardziej. -bluecaffe
`nies­pra­wied­li­wy-osąd-bo­li-najbardziej