Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna.


pokój-nawet-niesprawiedliwy-jest-pożyteczniejszy-ż-najsprawiedliwsza-wojna
cyceronpokójnawetniesprawiedliwyjestpożyteczniejszyniżnajsprawiedliwszawojnapokój nawetnawet niesprawiedliwyniesprawiedliwy jestjest pożyteczniejszypożyteczniejszy niżniż najsprawiedliwszanajsprawiedliwsza wojnapokój nawet niesprawiedliwynawet niesprawiedliwy jestniesprawiedliwy jest pożyteczniejszyjest pożyteczniejszy niżpożyteczniejszy niż najsprawiedliwszaniż najsprawiedliwsza wojnapokój nawet niesprawiedliwy jestnawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszyniesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niżjest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwszapożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojnapokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszynawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niżniesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwszajest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna

Każda nowa wojna jest straszliwsza od poprzedniej. Ale nic straszliwszego niż pokój powtórzony na fałszywych podstawach.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.Pokój jest niepodzielny. Wojna również.W miłości to nie jest nieszczęściem: raz wojna, raz pokój.W miłości to nie jest nieszczęście - raz wojna, raz pokój.Niesprawiedliwy to ktoś, kto źle używa swoich dóbr, albo uzurpuje sobie cudze dobra, albo do tego co posiada, doszedł w sposób niesprawiedliwy.