Pokój nosimy jak szatę, która z przodu cerujemy, podczas gdy z tyłu się rozłazi.


pokój-nosimy-jak-szatę-która-z-przodu-cerujemy-podczas-gdy-z-tyłu-ę-rozłazi
wilhelm raabepokójnosimyjakszatęktóraprzoducerujemypodczasgdytyłusięrozłazipokój nosimynosimy jakjak szatęktóra zz przoduprzodu cerujemypodczas gdygdy zz tyłutyłu sięsię rozłazipokój nosimy jaknosimy jak szatęktóra z przoduz przodu cerujemypodczas gdy zgdy z tyłuz tyłu siętyłu się rozłazipokój nosimy jak szatęktóra z przodu cerujemypodczas gdy z tyługdy z tyłu sięz tyłu się rozłazipodczas gdy z tyłu sięgdy z tyłu się rozłazi

Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy.Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy.Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło.Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 999 do tyłu... i to jest postęp.Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; i to jest postęp.