Pokój nosimy jak szatę, która z przodu cerujemy, podczas gdy z tyłu się rozłazi.


pokój-nosimy-jak-szatę-która-z-przodu-cerujemy-podczas-gdy-z-tyłu-ę-rozłazi
wilhelm raabepokójnosimyjakszatęktóraprzoducerujemypodczasgdytyłusięrozłazipokój nosimynosimy jakjak szatęktóra zz przoduprzodu cerujemypodczas gdygdy zz tyłutyłu sięsię rozłazipokój nosimy jaknosimy jak szatęktóra z przoduz przodu cerujemypodczas gdy zgdy z tyłuz tyłu siętyłu się rozłazipokój nosimy jak szatęktóra z przodu cerujemypodczas gdy z tyługdy z tyłu sięz tyłu się rozłazipodczas gdy z tyłu sięgdy z tyłu się rozłazi

Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy. -Ezop
każdy-na-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy. -Ezop
każdy-z-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło. -Magdalena Samozwaniec
lepiej-gdy-ę-zaczepią-z-tyłu-a-przeproszą-z-przodu-ż-gdyby-ę-to-nigdy-nie-zdarzyło
Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu. -Paulo Coelho
pielęgnuj-swoje-marzenia-trzymaj-ę-swoich-ideałów-maszeruj-śmiało-według-muzyki-którą-tylko-ty-słyszysz-wielkie-biografie-powstają-z
Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 999 do tyłu... i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel
tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-999-do-tyłu-i-to-jest-postęp
Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel
tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-dziewięć-do-tyłu-i-to-jest-postęp