Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami.


pokój-w po­lity­-między­naro­dowej-ok­res-oszus­tw-między-wojnami
ambrose biercepokójw po­lity­cemiędzy­naro­dowejok­resoszus­twmiędzywojnamiw po­lity­ce między­naro­dowejok­res oszus­twoszus­tw międzymiędzy wojnamiok­res oszus­tw międzyoszus­tw między wojnamiok­res oszus­tw między wojnami

Na des­kach między­naro­dowej sce­ny Pu­tin z Obamą tańczą tan­go przy dźwiękach Makareny. -Kojak
na ­kach-między­naro­dowej-sce­ny-pu­tin-z obamą-ńczą-tan­go-przy-dźwiękach-makareny
Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim
pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
His­to­ria nie pot­wier­dza, że między wzros­tem a umiejętnościami w po­lity­ce jest ja­kaś zależność. -Lech Kaczyński
his­to­ria-nie pot­wier­dza-że między-wzros­tem-a umiejętnościami-w po­lity­-jest ja­kaś-zależność
Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody. -Franciszek Salezy Św
miłość-między-cnotami-jest-tym-czym-słoń-między-gwiazdami-nadaje-im-blasku-i-urody
Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles
doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Dos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi oraz między ty­mi, co osiągnęli jed­noczący sto­pień cnoty. -Arystoteles
dos­ko­nała-przy­jaźń-rodzi ę-między-dob­ry­mi-oraz-między-ty­mi-co osiągnęli-jed­noczący-sto­pień-cnoty