Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania.


pokora-jest-bramą-prawdziwej-wiedzy-i-prawdziwego-poznania
janosz pilinszkypokorajestbramąprawdziwejwiedzyprawdziwegopoznaniapokora jestjest bramąbramą prawdziwejprawdziwej wiedzywiedzy ii prawdziwegoprawdziwego poznaniapokora jest bramąjest bramą prawdziwejbramą prawdziwej wiedzyprawdziwej wiedzy iwiedzy i prawdziwegoi prawdziwego poznaniapokora jest bramą prawdziwejjest bramą prawdziwej wiedzybramą prawdziwej wiedzy iprawdziwej wiedzy i prawdziwegowiedzy i prawdziwego poznaniapokora jest bramą prawdziwej wiedzyjest bramą prawdziwej wiedzy ibramą prawdziwej wiedzy i prawdziwegoprawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania

Wiedza o naszej wiedzy jest filozofią: pokora i przypuszczenie gdzie ona się kończy - religią. -Rahel Varnhagen von Ense
wiedza-o-naszej-wiedzy-jest-filozofią-pokora-i-przypuszczenie-gdzie-ona-ę-kończy-religią
Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania. -Michel de Montaigne
nie-masz-naturalniejszej-wiedzy-jak-żądzę-poznania
Wino wnika w nas bramą ust, miłość bramą oczu w nas wnika. -William Butler Yeats
wino-wnika-w-nas-bramą-ust-miłość-bramą-oczu-w-nas-wnika
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. -Ludwik Pasteur
mało-wiedzy-oddala-od-boga-dużo-wiedzy-sprowadza-do-niego-z-powrotem
Śmierć jest brama do dalszego świata. -Jan Twardowski
Śmierć-jest-brama-do-dalszego-świata