Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania.


pokora-jest-bramą-prawdziwej-wiedzy-i-prawdziwego-poznania
janosz pilinszkypokorajestbramąprawdziwejwiedzyprawdziwegopoznaniapokora jestjest bramąbramą prawdziwejprawdziwej wiedzywiedzy ii prawdziwegoprawdziwego poznaniapokora jest bramąjest bramą prawdziwejbramą prawdziwej wiedzyprawdziwej wiedzy iwiedzy i prawdziwegoi prawdziwego poznaniapokora jest bramą prawdziwejjest bramą prawdziwej wiedzybramą prawdziwej wiedzy iprawdziwej wiedzy i prawdziwegowiedzy i prawdziwego poznaniapokora jest bramą prawdziwej wiedzyjest bramą prawdziwej wiedzy ibramą prawdziwej wiedzy i prawdziwegoprawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania

Wiedza o naszej wiedzy jest filozofią: pokora i przypuszczenie gdzie ona się kończy - religią.Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania.Miłość do drugiego człowieka, jakkolwiek banalnie i pretensjonalnie by to nie brzmiało, stoi u podstaw prawdziwej twórczości, prawdziwej sztuki. Można tworzyć z nienawiści, ale lepiej to robić z miłościWino wnika w nas bramą ust, miłość bramą oczu w nas wnika.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Śmierć jest brama do dalszego świata.