Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek.


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
basil humepokorajestfundamentemżyciaduchowegobostanowijegopoczątekpokora jestjest fundamentemfundamentem życiażycia duchowegobo stanowistanowi jegojego początekpokora jest fundamentemjest fundamentem życiafundamentem życia duchowegobo stanowi jegostanowi jego początekpokora jest fundamentem życiajest fundamentem życia duchowegobo stanowi jego początekpokora jest fundamentem życia duchowego

Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora.Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia.Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia.Lenistwo i tchórzostwo to dwaj najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego.Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga...A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście...