Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości świata. Ona, która zakłada, że nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, że człowiek wszystko zdobywa. Pokorny - staje się natychmiast duchowym bogaczem.


pokora-otwiera-spojrzenie-duchowe-na-wszystkie-wartoś-świata-ona-która-zakłada-że-nie-zasługi-a-wszystko-jest-darem-i-cudem-powoduje-że
max schellerpokoraotwieraspojrzenieduchowenawszystkiewartościświataonaktórazakładażeniezasługiwszystkojestdaremcudempowodujeczłowiekzdobywapokornystajesięnatychmiastduchowymbogaczempokora otwieraotwiera spojrzeniespojrzenie duchoweduchowe nana wszystkiewszystkie wartościwartości świataktóra zakładaże nienie mama zasługiwszystko jestjest daremdarem ii cudemże człowiekczłowiek wszystkowszystko zdobywapokornystajestaje sięsię natychmiastnatychmiast duchowymduchowym bogaczempokora otwiera spojrzenieotwiera spojrzenie duchowespojrzenie duchowe naduchowe na wszystkiena wszystkie wartościwszystkie wartości świataże nie manie ma zasługia wszystko jestwszystko jest daremjest darem idarem i cudemże człowiek wszystkoczłowiek wszystko zdobywastaje sięstaje się natychmiastsię natychmiast duchowymnatychmiast duchowym bogaczem

Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem. -Tomasz Św
miłość-jest-pradarem-wszystko-inne-co-darmo-otrzymaliśmy-dzięki-niej-staje-ę-darem
Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne. -Matka Teresa z Kalkuty
kiedy-mamy-boga-w-naszym-życiu-nabiera-ono-sensu-wszystko-zaś-nabiera-wartoś-i-staje-ę-owocne
Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem. -Albert Einstein
są-tylko-dwa-sposoby-przejścia-przez-życie-jeden-jakby-nic-nie-było-cudem-i-drugi-jakby-wszystko-było-cudem
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie