Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót.


pokora-to-odmowa-istnienia-poza-bogiem-królowa-cnót
simone weilpokoratoodmowaistnieniapozabogiemkrólowacnótodmowa istnieniaistnienia pozapoza bogiemkrólowa cnótpokora to odmowaodmowa istnienia pozaistnienia poza bogiempokora to odmowa istnieniaodmowa istnienia poza bogiempokora to odmowa istnienia poza

Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Chrystusie. Ale ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno.Nie mamy innego dowodu istnienia świata poza tym, że bez niego nie istnielibyśmy my.Nie mamy innego dowodu istnienia Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królową głupców...A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście.... . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . .