Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.


polaków-nie-zdobywa-ę-groźbą-tylko-sercem
stefan wyszyński kardpolakówniezdobywasięgroźbątylkosercempolaków nienie zdobywazdobywa sięsię groźbątylko sercempolaków nie zdobywanie zdobywa sięzdobywa się groźbąpolaków nie zdobywa sięnie zdobywa się groźbąpolaków nie zdobywa się groźbą

Po­laków nie zdo­bywa się groźbą, tyl­ko sercem.Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam.Życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń i obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów. Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień są tym, co zdobywa i zatrzymuje serca, i daje pocieszenie.Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy.Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca.