Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem.


polak-jak-mu-przyjdzie-fantazja-do-głowy-może-być-całkiem-porządnym-człowiekiem
tadeusz kotarbińskipolakjakmuprzyjdziefantazjadogłowymożebyćcałkiemporządnymczłowiekiemjak mumu przyjdzieprzyjdzie fantazjafantazja dodo głowymoże byćbyć całkiemcałkiem porządnymporządnym człowiekiemjak mu przyjdziemu przyjdzie fantazjaprzyjdzie fantazja dofantazja do głowymoże być całkiembyć całkiem porządnymcałkiem porządnym człowiekiemjak mu przyjdzie fantazjamu przyjdzie fantazja doprzyjdzie fantazja do głowymoże być całkiem porządnymbyć całkiem porządnym człowiekiemjak mu przyjdzie fantazja domu przyjdzie fantazja do głowymoże być całkiem porządnym człowiekiem

Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu Nie ma tak dużych stanowisk, żeby na nich przy dużym wysiłku nie można było jednak pozostać porządnym człowiekiem.Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.Ja rozumiem, że Polak może mieć tylko jedną ojczyznę, ale dlaczego to ma być Egipt? Antoni Słonimski - po przemówieniu Gomułki w 1967, w którym ten oskarżył Polaków żydowskiego pochodzenia o sympatyzowanie z Izraelem w wojnie izraelsko-arabskiej.Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużoZłej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła.