Polemika: maszyna, do której wchodzi świnia, a wychodzi mielona kiełbasa.


polemika-maszyna-do-której-wchodzi-świnia-a-wychodzi-mielona-kiełbasa
ambrose biercepolemikamaszynadoktórejwchodziświniawychodzimielonakiełbasado którejktórej wchodziwchodzi świniawychodzi mielonamielona kiełbasado której wchodziktórej wchodzi świniaa wychodzi mielonawychodzi mielona kiełbasado której wchodzi świniaa wychodzi mielona kiełbasa

Jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu przeciętnych ludzi. Ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego człowieka nadprzeciętnego.Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.Po­bożna mod­litwa jest jak­by złotą dra­biną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.Zło nie jest tym co wchodzi do ust człowieka. Zło jest tym, co z nich wychodzi.Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby.Świnia świni nie. Człowiek człowiekowi świadomie.