Poliglota na czasie: zna wszystkie języki prócz zrozumiałego.


poliglota-na-czasie-zna-wszystkie-języki-prócz-zrozumiałego
zbigniew waydykpoliglotanaczasieznawszystkiejęzykipróczzrozumiałegopoliglota nana czasiezna wszystkiewszystkie językijęzyki próczprócz zrozumiałegopoliglota na czasiezna wszystkie językiwszystkie języki próczjęzyki prócz zrozumiałegozna wszystkie języki próczwszystkie języki prócz zrozumiałegozna wszystkie języki prócz zrozumiałego

W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu.Wszystkie rzeczy ludzkie są krótkie i nietrwałe; i w czasie, który nie ma granic nic nie znaczą.Zna wszystkie prawa; wie, jak je omijać.Poznawaj obce języki, zanim cię na nie wezmą.Trud­no wszakże o bez­czel­niej­szą, choć za­razem pow­szechniej­szą su­pozycję, aniżeli ta, iż nie ma in­nych bogów prócz jed­ne­go i nie ma in­nych re­ligii prócz naszej.Dziur­ka w Czasie W sa­nato­rium je­den rencista Grając z eme­rytką Asią w wis­ta Przez dziurkę w czasie Chciał z Asią na basen Lecz przysnął i dziur­ka przyschła.