Polizałam, Więc jest M O J E. Nie rusz, Bo nie T W O J E. Nikt nie widzi, Nikt nie mówi. Dob­rze, Leż tutaj I oddychaj. Cze­kaj na mnie.


polizałam-więc-jest m o j e-nie-rusz-bo-nie t w o j e-nikt-nie widzi-nikt-nie mówi-dob­rze-leż-tutaj-i-oddychaj-cze­kaj-na mnie
wonderful348polizałamwięcjest m o j enieruszbonie t w o j eniktnie widzinie mówidob­rzeleżtutajoddychajcze­kajna mniewięc jest m o j enie ruszbo nie t w o j enikt nie widzinikt nie mówileż tutajtutaj ii oddychajcze­kaj na mnieleż tutaj itutaj i oddychajleż tutaj i oddychaj

Pos­ta­nowiłam kochać siebie.Dob­rze się trak­to­wać. I myśleć tyl­ko o so­bie. Nikt in­ny za mnie te­go nie zrobi. -Anna Onichimowska
pos­­nowiłam-kochać-siebiedob­rze ę-trak­to­wać-i myść-tyl­ko-o so­bie-nikt in­ny-za mnie-te­go-nie zrobi