Polonez, grany dźwiękiem słów.


polonez-grany-dźwiękiem-słów
stanisław wyspiańskipolonezgranydźwiękiemsłówgrany dźwiękiemdźwiękiem słówgrany dźwiękiem słów

niczym ślepiec w świecie imaginacji płynę dźwiękiem niesiony fal głośnym krzykiem mew weszłaś w me życie i wyszłaś bez słów Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów.Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała!Gdy uderzył mieczem w pierś przeciwnika, zachwycił się dźwiękiem zbroi. To go zgubiło. Tak giną romantycy.Ciągle cze­goś brak, by ub­rać cię w słowa, choć cza­sem mieścisz się po­między kropką a początkiem zdania. Przepływasz lek­ko między literami, owi­jając wy­razy w ciepło tak bar­dzo mi obce... I nienazwane... Jes­teś cichą melodią. Piosenką, której szeptów nie sposób odtworzyć. Dźwiękiem ciszy w chwilach, w których nie pot­rze­ba słów. Kołysanką, jaką nikt mnie nigdy nie tu­lił do snu... Cza­sem mam wrażenie, że jes­teś zawsze, gdzieś po­między mil­cze­niem a szeptem. A prze­cież jes­teś tylko zna­kiem zapytania...