Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.


poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa
william shakespearepoloniuszcóżczytaszmościksiążęhamletsłowasłowasłowacóż czytaszmości książę

Książę Grzy­bek obliguje, że na ra­dio lecą...słowa!! Cóż,nie o tych słowach mowa!  -Anja16
książę-grzy­bek-obliguje-że-na ra­dio-lecąsłowa-cóżnie-o tych-słowach-mowa 
Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej. -Chemik -a
te dwa-słowa-mój-przy­jacielu-zmieniły-wszystko-te-dwa-słowa-tchnęły-we mnie-no­we-życie-zbu­dowały-no­we-ja-dwa-słowa-nic więcej
Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta. -Jacek Kaczmarski
słowa-palą-więc-pa­li ę-słowa-nikt o treś-po­piołów-nie pyta
To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią. -Witold Gombrowicz
to-nie-my-mówimy-słowa-lecz-słowa-nas-mówią