Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa.


poloniusz-cóż-czytasz-moś-książę-hamlet-słowa-słowa-słowa
william shakespearepoloniuszcóżczytaszmościksiążęhamletsłowasłowasłowacóż czytaszmości książę

Hamlet: Słowa, słowa, słowa.Książę Grzy­bek obliguje, że na ra­dio lecą...słowa!! Cóż,nie o tych słowach mowa! Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta.To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią.