Polska to jest wielka rzecz.


polska-to-jest-wielka-rzecz
stanisław wyspiańskipolskatojestwielkarzeczjest wielkawielka rzeczpolska to jestjest wielka rzeczpolska to jest wielkapolska to jest wielka rzecz

. . . doszedłem do potwierdzonego później przekonania: gdy Poczta Polska i cała równinna Polska znajdowały się pod ostrzałem, home Fleet, lepiej czy gorzej ubezpieczona, zaszyła się w jednym z fiordów północnej Szkocji; wielka armia Francji siedziała jeszcze przy obiedzie i uważała, że paru akcjami patroli rozpoznawczych na przedpolu linii Maginota wypełnia polsko-francuski układ gwarancyjny.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?Szli krzycząc: Co mnie obchodziła Polska! Co to było - Polska?Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem.