Pomóż sobie, bo tylko jedynie wtedy pomożesz sobie w tym sensie, że będziesz w stanie nie potrzebować pomocy.


pomóż-sobie-bo-tylko-jedynie-wtedy-pomożesz-sobie-w-tym-sensie-że-będziesz-w-stanie-nie-potrzebować-pomocy
edward stachurapomóżsobiebotylkojedyniewtedypomożeszsobietymsensieżebędzieszstanieniepotrzebowaćpomocypomóż sobiebo tylkotylko jedyniejedynie wtedywtedy pomożeszpomożesz sobiesobie ww tymtym sensieże będzieszbędziesz ww staniestanie nienie potrzebowaćpotrzebować pomocybo tylko jedynietylko jedynie wtedyjedynie wtedy pomożeszwtedy pomożesz sobiepomożesz sobie wsobie w tymw tym sensieże będziesz wbędziesz w staniew stanie niestanie nie potrzebowaćnie potrzebować pomocybo tylko jedynie wtedytylko jedynie wtedy pomożeszjedynie wtedy pomożesz sobiewtedy pomożesz sobie wpomożesz sobie w tymsobie w tym sensieże będziesz w staniebędziesz w stanie niew stanie nie potrzebowaćstanie nie potrzebować pomocybo tylko jedynie wtedy pomożesztylko jedynie wtedy pomożesz sobiejedynie wtedy pomożesz sobie wwtedy pomożesz sobie w tympomożesz sobie w tym sensieże będziesz w stanie niebędziesz w stanie nie potrzebowaćw stanie nie potrzebować pomocy

Posiadać charakter to znaczy postępować właściwie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Zbyt wielu ludzi sądzi, że jedynie słuszną rzeczą jest radzić sobie wszelkimi sposobami, a prawdziwie złą, dać się na tym przyłapać.Obiecuj tylko rzeczy niemożliwe: nie będziesz sobie czynił wyrzutów.Pomóż sobie sam, to i Bóg ci pomoże!Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych.