Pomóż sobie sam, to i Bóg ci pomoże!


pomóż-sobie-sam-to-i-bóg-pomoże
jean de la fontainepomóżsobiesamtobógpomożepomóż sobiesobie sami bógbóg cici pomożepomóż sobie sami bóg cibóg ci pomożei bóg ci pomoże

Pomóż so­bie sam, to i Bóg ci pomoże! Pomagaj sobie, a Bóg ci pomoże.Pomóż sobie, bo tylko jedynie wtedy pomożesz sobie w tym sensie, że będziesz w stanie nie potrzebować pomocy.Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie.Po­magaj so­bie, a Bóg ci pomoże.Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam.