Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu.


pomiędzy-biedą-a-szczęściem-istnieje-głęboka-przepaść-nadzieja-przerzuca-przez-ą-most-ale-wisi-on-w-powietrzu
heinrich leutholdpomiędzybiedąszczęściemistniejegłębokaprzepaśćnadziejaprzerzucaprzezniąmostalewisionpowietrzupomiędzy biedąszczęściem istniejeistnieje głębokagłęboka przepaśćnadzieja przerzucaprzerzuca przezprzez niąnią mostale wisiwisi onon ww powietrzubiedą a szczęściema szczęściem istniejeszczęściem istnieje głębokaistnieje głęboka przepaśćnadzieja przerzuca przezprzerzuca przez niąprzez nią mostale wisi onwisi on won w powietrzupomiędzy biedą a szczęściembiedą a szczęściem istniejea szczęściem istnieje głębokaszczęściem istnieje głęboka przepaśćnadzieja przerzuca przez niąprzerzuca przez nią mostale wisi on wwisi on w powietrzupomiędzy biedą a szczęściem istniejebiedą a szczęściem istnieje głębokaa szczęściem istnieje głęboka przepaśćnadzieja przerzuca przez nią mostale wisi on w powietrzu

Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.Opis lub obraz nagości skąpanej w słońcu i powietrzu nie jest pornografią. Natomiast jest nią podpatrywanie nagości przez dziurkę od klucza.Chrystus – to przepaść pełna światła... ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić.To, co istnieje pomiędzy przyjaciółmi, nigdy się nie kończy.Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem.Teraz wiem, że miłość istnieje na tym świecie. Ale jest ukrzyżowana, a my razem z nią.