Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu.


pomiędzy-paradoksem-a-prawdą-zachodzi-różnica-że-pierwszy-rozjaśnia-przedmiot-silnym-światłem-z-jednej-strony-a-druga-słabym-światłem-z
aleksander Świętochowskipomiędzyparadoksemprawdązachodziróżnicażepierwszyrozjaśniaprzedmiotsilnymświatłemjednejstronydrugasłabymwielupomiędzy paradoksemprawdą zachodzizachodzi tata różnicaże pierwszypierwszy rozjaśniarozjaśnia przedmiotprzedmiot silnymsilnym światłemświatłem zz jednejjednej stronydruga słabymsłabym światłemświatłem zz wieluparadoksem a prawdąa prawdą zachodziprawdą zachodzi tazachodzi ta różnicaże pierwszy rozjaśniapierwszy rozjaśnia przedmiotrozjaśnia przedmiot silnymprzedmiot silnym światłemsilnym światłem zświatłem z jednejz jednej stronya druga słabymdruga słabym światłemsłabym światłem zświatłem z wielupomiędzy paradoksem a prawdąparadoksem a prawdą zachodzia prawdą zachodzi taprawdą zachodzi ta różnicaże pierwszy rozjaśnia przedmiotpierwszy rozjaśnia przedmiot silnymrozjaśnia przedmiot silnym światłemprzedmiot silnym światłem zsilnym światłem z jednejświatłem z jednej stronya druga słabym światłemdruga słabym światłem zsłabym światłem z wielupomiędzy paradoksem a prawdą zachodziparadoksem a prawdą zachodzi taa prawdą zachodzi ta różnicaże pierwszy rozjaśnia przedmiot silnympierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłemrozjaśnia przedmiot silnym światłem zprzedmiot silnym światłem z jednejsilnym światłem z jednej stronya druga słabym światłem zdruga słabym światłem z wielu

Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Szczególnie pra­ca jest światłem dla życia. -Pindar
szczególnie-pra­ca-jest światłem-dla-życia