Pomyłki są nieuchronne między śmiertelnymi.


pomyłki-są-nieuchronne-między-śmiertelnymi
teogonispomyłkinieuchronnemiędzyśmiertelnymipomyłki sąsą nieuchronnenieuchronne międzymiędzy śmiertelnymipomyłki są nieuchronnesą nieuchronne międzynieuchronne między śmiertelnymipomyłki są nieuchronne międzysą nieuchronne między śmiertelnymipomyłki są nieuchronne między śmiertelnymi

Bogowie są nieśmiertelnymi ludźmi, ludzie - śmiertelnymi bogami. -Heraklit z Efezu
bogowie-są-nieśmiertelnymi-ludźmi-ludzie-śmiertelnymi-bogami
Geniusz polega na wprowadzeniu pomyłki do systemu. -Paul Klee
geniusz-polega-na-wprowadzeniu-pomyłki-do-systemu
Optymizm jest najczęściej wynikiem intelektualnej pomyłki. -Raymond Aron
optymizm-jest-najczęściej-wynikiem-intelektualnej-pomyłki
Prawda jest imieniem, którym nazywamy nasze zmienne pomyłki. -Rabindranath Tagore
prawda-jest-imieniem-którym-nazywamy-nasze-zmienne-pomyłki
Praw­da jest imieniem, którym na­zywa­my nasze zmien­ne pomyłki. -Rabindranath Tagore
praw­da-jest imieniem-którym na­zywa­my-nasze-zmien­ne-pomyłki
W miłości, jak w przepowiedniach pogody: nie ma kłamstw, są tylko pomyłki. -Joanna Wilińska
w-miłoś-jak-w-przepowiedniach-pogody-nie-kłamstw-są-tylko-pomyłki