Pomyśl tylko, ile występków musi popełnić ten, kto chcąc przybrać własny ołtarz - tysiące innych kościołów obiera.


pomyśl-tylko-ile-występków-musi-popełć-ten-kto-chcąc-przybrać-własny-ołtarz-tysią-innych-kościołów-obiera
pietro aretinopomyśltylkoilewystępkówmusipopełnićtenktochcącprzybraćwłasnyołtarztysiąceinnychkościołówobierapomyśl tylkoile występkówwystępków musimusi popełnićpopełnić tenkto chcącchcąc przybraćprzybrać własnywłasny ołtarzołtarztysiącetysiące innychinnych kościołówkościołów obieraile występków musiwystępków musi popełnićmusi popełnić tenkto chcąc przybraćchcąc przybrać własnyprzybrać własny ołtarzwłasny ołtarztysiące innychtysiące innych kościołówinnych kościołów obieraile występków musi popełnićwystępków musi popełnić tenkto chcąc przybrać własnychcąc przybrać własny ołtarzprzybrać własny ołtarztysiące innych kościołówtysiące innych kościołów obieraile występków musi popełnić tenkto chcąc przybrać własny ołtarzchcąc przybrać własny ołtarztysiące innych kościołów obiera

Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym
Ten tylko zasługuje na wolność i życie, kto co dzień musi je zdobywać. -Johann Wolfgang Goethe
ten-tylko-zasługuje-na-wolność-i-życie-kto-co-dzień-musi-zdobywać
Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii. -Andre Malraux
kto-boi-ę-popełć-błąd-ten-nigdy-nie-będzie-tworzył-historii
Ten tylko stanie na wydarzeń czele, ten tylko wrogów stopom swym podściele, kto wiele cierpiał i kto kochał wiele! -Zygmunt Krasiński
ten-tylko-stanie-na-wydarzeń-czele-ten-tylko-wrogów-stopom-swym-podściele-kto-wiele-cierpiał-i-kto-kochał-wiele