Ponieważ gmin zwykle grafom zarzuca kamienność serca, przeto kiedy grafy litują się nad nim, to zowią się litografią.


ponieważ-gmin-zwykle-grafom-zarzuca-kamienność-serca-przeto-kiedy-grafy-litują-ę-nad-nim-to-zowią-ę-litografią
alojzy Żółkowskiponieważgminzwyklegrafomzarzucakamiennośćsercaprzetokiedygrafylitująsięnadnimtozowiąlitografiąponieważ gmingmin zwyklezwykle grafomgrafom zarzucazarzuca kamiennośćkamienność sercaprzeto kiedykiedy grafygrafy litująlitują sięsię nadnad nimzowią sięsię litografiąponieważ gmin zwyklegmin zwykle grafomzwykle grafom zarzucagrafom zarzuca kamiennośćzarzuca kamienność sercaprzeto kiedy grafykiedy grafy litujągrafy litują sięlitują się nadsię nad nimzowią się litografiąponieważ gmin zwykle grafomgmin zwykle grafom zarzucazwykle grafom zarzuca kamiennośćgrafom zarzuca kamienność sercaprzeto kiedy grafy litująkiedy grafy litują sięgrafy litują się nadlitują się nad nimponieważ gmin zwykle grafom zarzucagmin zwykle grafom zarzuca kamiennośćzwykle grafom zarzuca kamienność sercaprzeto kiedy grafy litują siękiedy grafy litują się nadgrafy litują się nad nim

Kiedy żegnasz przyjaciela, nie smuć się, ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, co najbardziej w nim kochasz.Ponieważ tym tylko schlebiamy, których pragniemy oszukać, każde przeto pochlebstwo jest zniewagą.Życie jest za­baw­ne, kiedy się tyl­ko przes­tać nad nim zastanawiać.To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają.Chociaż d'Artagnan nie miał zbyt sentymentalnego usposobienia, wdzięczna kramarka naprawdę zapadła mu w serce; jak to powiedział, gotów był pójść na koniec świata, by ją odnaleźć. Ale świat ma wiele końców, ponieważ ziemia jest kulą, nie wiedział przeto, w którą stronę się udać.Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.