Popełnilibyśmy zresztą błąd sądząc czyny jednej epoki z punktu widzenia innej. To, co dziś uznano by za niegodne uczciwego mężczyzny, w owych czasach było czymś prostym i naturalnym; młodszych synów najlepszych rodzin z reguły utrzymywały kochanki.


popełnilibyśmy-zresztą-błąd-sądząc-czyny-jednej-epoki-z-punktu-widzenia-innej-to-co-dziś-uznano-by-za-niegodne-uczciwego-mężczyzny-w-owych
aleksander dumas (ojciec)popełnilibyśmyzresztąbłądsądzącczynyjednejepokipunktuwidzeniainnejtocodziśuznanobyzaniegodneuczciwegomężczyznyowychczasachbyłoczymśprostymnaturalnymmłodszychsynównajlepszychrodzinregułyutrzymywałykochankipopełnilibyśmy zresztązresztą błądbłąd sądzącsądząc czynyczyny jednejjednej epokiepoki zz punktupunktu widzeniawidzenia innejco dziśdziś uznanouznano byby zaza niegodneniegodne uczciwegouczciwego mężczyznyw owychowych czasachczasach byłobyło czymśczymś prostymprostym ii naturalnymmłodszych synówsynów najlepszychnajlepszych rodzinrodzin zz regułyreguły utrzymywałyutrzymywały kochankipopełnilibyśmy zresztą błądzresztą błąd sądzącbłąd sądząc czynysądząc czyny jednejczyny jednej epokijednej epoki zepoki z punktuz punktu widzeniapunktu widzenia innejco dziś uznanodziś uznano byuznano by zaby za niegodneza niegodne uczciwegoniegodne uczciwego mężczyznyw owych czasachowych czasach byłoczasach było czymśbyło czymś prostymczymś prostym iprostym i naturalnymmłodszych synów najlepszychsynów najlepszych rodzinnajlepszych rodzin zrodzin z regułyz reguły utrzymywałyreguły utrzymywały kochanki

Z erotycznego punktu widzenia Francja jest dziś krajem rozwijającym się. -Jeanne Moreau
z-erotycznego-punktu-widzenia-francja-jest-dziś-krajem-rozwijającym-ę
Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim
tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. -Anonim
punkt-widzenia-zależy-od-punktu-siedzenia
Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny. -Grzegorz Gigol
z-mojego-subiektywnego-punktu-widzenia-jestem-całkowicie-obiektywny
Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski
często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty