Poprawa wymaga zmian. Bycie doskonałym wymaga częstych zmian


poprawa-wymaga-zmian-bycie-doskonałym-wymaga-częstych-zmian
winston churchillpoprawawymagazmianbyciedoskonałymczęstychzmianpoprawa wymagawymaga zmianbycie doskonałymdoskonałym wymagawymaga częstychczęstych zmianpoprawa wymaga zmianbycie doskonałym wymagadoskonałym wymaga częstychwymaga częstych zmianbycie doskonałym wymaga częstychdoskonałym wymaga częstych zmianbycie doskonałym wymaga częstych zmian

Poprawa wymaga czasu.Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć.Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze...Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze...Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze...