Porażka daje możliwość rozpoczęcia na nowo w sposób lepiej przemyślany.


porażka-daje-możliwość-rozpoczęcia-na-nowo-w-sposób-lepiej-przemyślany
henry fordporażkadajemożliwośćrozpoczęciananowosposóblepiejprzemyślanyporażka dajedaje możliwośćmożliwość rozpoczęciarozpoczęcia nana nowonowo ww sposóbsposób lepiejlepiej przemyślanyporażka daje możliwośćdaje możliwość rozpoczęciamożliwość rozpoczęcia narozpoczęcia na nowona nowo wnowo w sposóbw sposób lepiejsposób lepiej przemyślanyporażka daje możliwość rozpoczęciadaje możliwość rozpoczęcia namożliwość rozpoczęcia na noworozpoczęcia na nowo wna nowo w sposóbnowo w sposób lepiejw sposób lepiej przemyślanyporażka daje możliwość rozpoczęcia nadaje możliwość rozpoczęcia na nowomożliwość rozpoczęcia na nowo wrozpoczęcia na nowo w sposóbna nowo w sposób lepiejnowo w sposób lepiej przemyślany

Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat.Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go.Ludziom wy­daje się, że są lep­si, kiedy jest im lepiej.Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.Lepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób.