Porażka daje możliwość rozpoczęcia na nowo w sposób lepiej przemyślany.


porażka-daje-możliwość-rozpoczęcia-na-nowo-w-sposób-lepiej-przemyślany
henry fordporażkadajemożliwośćrozpoczęciananowosposóblepiejprzemyślanyporażka dajedaje możliwośćmożliwość rozpoczęciarozpoczęcia nana nowonowo ww sposóbsposób lepiejlepiej przemyślanyporażka daje możliwośćdaje możliwość rozpoczęciamożliwość rozpoczęcia narozpoczęcia na nowona nowo wnowo w sposóbw sposób lepiejsposób lepiej przemyślanyporażka daje możliwość rozpoczęciadaje możliwość rozpoczęcia namożliwość rozpoczęcia na noworozpoczęcia na nowo wna nowo w sposóbnowo w sposób lepiejw sposób lepiej przemyślanyporażka daje możliwość rozpoczęcia nadaje możliwość rozpoczęcia na nowomożliwość rozpoczęcia na nowo wrozpoczęcia na nowo w sposóbna nowo w sposób lepiejnowo w sposób lepiej przemyślany

Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat. -Brian Tracy
jeśli-znajdziesz-pracę-która-daje-możliwość-wykazania-ę-wrodzonymi-talentami-to-w-ągu-dwóch-lat-poczynisz-większe-postępy-ż-na-innej
Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go. -Thomas A. Edison
jeżeli-istnieje-sposób-by-zrobić-coś-lepiej-znajdę-go
Ludziom wy­daje się, że są lep­si, kiedy jest im lepiej. -Mirosław Żuławski
ludziom-wy­daje-ę-że są lep­-kiedy-jest im lepiej
Lepiej, gdyby istniały niesprawiedliwości, niż gdyby je usunąć w niesprawiedliwy sposób. -Johann Wolfgang Goethe
lepiej-gdyby-istniały-niesprawiedliwoś-ż-gdyby-usunąć-w-niesprawiedliwy-sposób