Porażka tkwi utajona w każdym sukcesie, a w każdej porażce kryje się sukces


porażka-tkwi-utajona-w-każdym-sukcesie-a-w-każdej-poraż-kryje-ę-sukces
eckhart tolleporażkatkwiutajonakażdymsukcesiekażdejporażcekryjesięsukcesporażka tkwitkwi utajonautajona ww każdymkażdym sukcesiew każdejkażdej porażceporażce kryjekryje sięsię sukcesporażka tkwi utajonatkwi utajona wutajona w każdymw każdym sukcesiea w każdejw każdej porażcekażdej porażce kryjeporażce kryje siękryje się sukcesporażka tkwi utajona wtkwi utajona w każdymutajona w każdym sukcesiea w każdej porażcew każdej porażce kryjekażdej porażce kryje sięporażce kryje się sukcesporażka tkwi utajona w każdymtkwi utajona w każdym sukcesiea w każdej porażce kryjew każdej porażce kryje siękażdej porażce kryje się sukces

Sukces nie wymaga wyjaśnień. Porażka nie dopuszcza usprawiedliwień -Napoleon Hill
sukces-nie-wymaga-wyjaśnień-porażka-nie-dopuszcza-usprawiedliwień
W każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz. -Terry Pratchett
w każdym-nor­malnym-człowieku-tkwi-sza­leniec-i próbu­-wy­­ć ę-na zewnątrz
W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca. -Mieczysław Jastrun
w-każdym-fanatyku-tkwi-potencjalny-morderca
W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów. -Alfred Musset
w-każdej-przeszkodzie-i-trudnoś-do-zwalczania-tkwi-cząstka-tajemnicy-bogów