Porażka tkwi utajona w każdym sukcesie, a w każdej porażce kryje się sukces


porażka-tkwi-utajona-w-każdym-sukcesie-a-w-każdej-poraż-kryje-ę-sukces
eckhart tolleporażkatkwiutajonakażdymsukcesiekażdejporażcekryjesięsukcesporażka tkwitkwi utajonautajona ww każdymkażdym sukcesiew każdejkażdej porażceporażce kryjekryje sięsię sukcesporażka tkwi utajonatkwi utajona wutajona w każdymw każdym sukcesiea w każdejw każdej porażcekażdej porażce kryjeporażce kryje siękryje się sukcesporażka tkwi utajona wtkwi utajona w każdymutajona w każdym sukcesiea w każdej porażcew każdej porażce kryjekażdej porażce kryje sięporażce kryje się sukcesporażka tkwi utajona w każdymtkwi utajona w każdym sukcesiea w każdej porażce kryjew każdej porażce kryje siękażdej porażce kryje się sukces

Mnóstwo ludzi marzy o sukcesie. Według mnie, sukces można osiągnąć tylko dzięki powtarzającym się porażkom, które ciągle należy analizować. Tak naprawdę sukces to 1% pracy wykonanej w 99% dzięki niepowodzeniom.Sukces nie wymaga wyjaśnień. Porażka nie dopuszcza usprawiedliwieńW zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość.W każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz.W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca.W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów.