Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.


posłuchaj-możesz być-wszys­tkim-czym-zechcesz-być-uważajto jest zaklęcie-to jest ­gia-wsłuchaj ę-w te słowa-możesz być
melvin burgessposłuchajmożesz byćwszys­tkimczymzechceszbyćuważajto jest zaklęcieto jest ma­giawsłuchaj sięw te słowamożeszzro­bićwszys­tkobyćwszys­tkoposłuchaj zaklęciamożesz być wszys­tkimczym zechceszzechcesz byćwsłuchaj się w te słowamożesz być wszys­tkimmożesz zro­bićzro­bić wszys­tkomożesz byćbyć wszys­tkimmożesz zro­bićzro­bić wszys­tkoczym zechcesz byćmożesz zro­bić wszys­tkomożesz być wszys­tkimmożesz zro­bić wszys­tko

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek.. -Andrea
naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić. -Maria Dąbrowska
codzienną-pracą-twoją-możesz-wszys­tko-dob­re-na tym-świecie-zep­suć-i wszys­tko-złe-naprawić
Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury
możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym