Posiadasz mało - wygrasz. Posiadasz dużo - przepadniesz.


posiadasz-ło-wygrasz-posiadasz-żo-przepadniesz
lao-tzuposiadaszmałowygraszdużoprzepadnieszposiadasz małomałowygraszposiadasz dużodużoprzepadnieszposiadasz małoposiadasz dużo

Rób to co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś.Jaki możesz dać pokój innym, skoro sam go nie posiadasz?Czasami posiadasz właściwy klucz, ale nie możesz znaleźć właściwych drzwi.Nie bierz życia zbyt se­rio - ale czyń zaw­sze naj­lep­szy użytek z te­go, co posiadasz.W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz. Musisz dać samego siebie.Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy.