Pospólstwo to masa, której już nie można pomóc.


pospólstwo-to-masa-której-już-nie-można-pomóc
anitapospólstwotomasaktórejjużniemożnapomócktórej jużjuż nienie możnamożna pomócpospólstwo to masaktórej już niejuż nie możnanie można pomócktórej już nie możnajuż nie można pomócktórej już nie można pomóc

Nie można nauczyć człowieka niczego, można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym. -Galileusz
nie-można-nauczyć-człowieka-niczego-można-tylko-pomóc-odnaleźć-mu-to-w-nim-samym
Nikt nie rodzi się sobą. Każdy rodzi się z masą marzeń, obciążony masą ideałów innych ludzi i musi się z tym uporać. -Anonim
nikt-nie-rodzi-ę-sobą-każdy-rodzi-ę-z-masą-marzeń-obciążony-masą-ideałów-innych-ludzi-i-musi-ę-z-tym-uporać
Człowiek to is­to­ta, której łat­wo zaszkodzić, a trud­no pomóc. -Stanisław Lem
człowiek-to is­to­-której łat­wo-zaszkodzić-a trud­no-pomóc
Nie można pomóc biednym poprzez niszczenie bogatych. -William J.H. Boetcker
nie-można-pomóc-biednym-poprzez-niszczenie-bogatych
Nie można pomóc pracownikom poprzez obciążanie pracodawców. -WilliamJ.H. Boetcker
nie-można-pomóc-pracownikom-poprzez-obciążanie-pracodawców