Pospolita wolność jak szklane naczynie, którego całość na jednym razie zawisła: raz upuściwszy, nic nie obaczysz, tylko skorupy.


pospolita-wolność-jak-szklane-naczynie-którego-całość-na-jednym-razie-zawisła-raz-upuściwszy-nic-nie-obaczysz-tylko-skorupy
andrzej maksymilian fredropospolitawolnośćjakszklanenaczyniektóregocałośćnajednymraziezawisłarazupuściwszynicnieobaczysztylkoskorupypospolita wolnośćwolność jakjak szklaneszklane naczyniektórego całośćcałość nana jednymjednym razierazie zawisłaraz upuściwszynic nienie obaczysztylko skorupypospolita wolność jakwolność jak szklanejak szklane naczyniektórego całość nacałość na jednymna jednym raziejednym razie zawisłanic nie obaczyszpospolita wolność jak szklanewolność jak szklane naczyniektórego całość na jednymcałość na jednym raziena jednym razie zawisłapospolita wolność jak szklane naczyniektórego całość na jednym raziecałość na jednym razie zawisła

Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem.Jak ma­my tworzyć całość, sko­ro każde­go dnia wyk­rusza­my się nawza­jem, nie psując do siebie co­raz bardziej.Wolność jest jednym z najbardziej zwodniczych mamideł.Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce.