Pospolita wolność jak szklane naczynie, którego całość na jednym razie zawisła: raz upuściwszy, nic nie obaczysz, tylko skorupy.


pospolita-wolność-jak-szklane-naczynie-którego-całość-na-jednym-razie-zawisła-raz-upuściwszy-nic-nie-obaczysz-tylko-skorupy
andrzej maksymilian fredropospolitawolnośćjakszklanenaczyniektóregocałośćnajednymraziezawisłarazupuściwszynicnieobaczysztylkoskorupypospolita wolnośćwolność jakjak szklaneszklane naczyniektórego całośćcałość nana jednymjednym razierazie zawisłaraz upuściwszynic nienie obaczysztylko skorupypospolita wolność jakwolność jak szklanejak szklane naczyniektórego całość nacałość na jednymna jednym raziejednym razie zawisłanic nie obaczyszpospolita wolność jak szklanewolność jak szklane naczyniektórego całość na jednymcałość na jednym raziena jednym razie zawisłapospolita wolność jak szklane naczyniektórego całość na jednym raziecałość na jednym razie zawisła

Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. -Vladimir Holan
nie-miłoś-wielu-tylko-jedna-miłość-tak-jak-wszystkie-krzyże-są-tylko-jednym-krzyżem
Jak ma­my tworzyć całość, sko­ro każde­go dnia wyk­rusza­my się nawza­jem, nie psując do siebie co­raz bardziej. -kate-em
jak-­my-tworzyć-całość-sko­ro-każde­go-dnia-wyk­rusza­my ę-nawza­jem-nie psując-do siebie-co­raz-bardziej
Wolność jest jednym z najbardziej zwodniczych mamideł. -John Ruskin
wolność-jest-jednym-z-najbardziej-zwodniczych-mamideł
Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia. -Janis Joplin
wolność-to-tylko-jeszcze-jedno-słowo-dla-tych-którzy-nie-mają-już-nic-do-stracenia