Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.


postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
josef meinradpostępoznaczażecorazwięcejwiemymniejmamytegopożytkupostęp oznaczaże corazcoraz więcejwięcej wiemywiemy ii corazcoraz mniejmniej mamymamy zz tegotego pożytkuże coraz więcejcoraz więcej wiemywięcej wiemy iwiemy i corazi coraz mniejcoraz mniej mamymniej mamy zmamy z tegoz tego pożytkuże coraz więcej wiemycoraz więcej wiemy iwięcej wiemy i corazwiemy i coraz mnieji coraz mniej mamycoraz mniej mamy zmniej mamy z tegomamy z tego pożytkuże coraz więcej wiemy icoraz więcej wiemy i corazwięcej wiemy i coraz mniejwiemy i coraz mniej mamyi coraz mniej mamy zcoraz mniej mamy z tegomniej mamy z tego pożytku

Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi
Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Mamy coraz lepsze widoki na coraz gorsze perspektywy! -Anonim
mamy-coraz-lepsze-widoki-na-coraz-gorsze-perspektywy
Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych
W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi
w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt