Postęp to zmiana starych kłopotów na nowe.


postęp-to-zmiana-starych-kłopotów-na-nowe
anonimpostęptozmianastarychkłopotównanowezmiana starychstarych kłopotówkłopotów nana nowepostęp to zmianazmiana starych kłopotówstarych kłopotów nakłopotów na nowepostęp to zmiana starychzmiana starych kłopotów nastarych kłopotów na nowepostęp to zmiana starych kłopotówzmiana starych kłopotów na nowe

Zawsze pożądane jest odnajdywać nowe przejawy starych praw.Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów.Bo­gac­two nie jest ulgą w kłopo­tach - jest tyl­ko zmianą kłopotów.Płacimy tak drogo za nowe doświadczenia, ponieważ nie wykorzystujemy starych.Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe.Postęp to znaczy lep­sze, a nie tyl­ko nowe.