Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe.


postęp-to-znaczy-lepsze-a-nie-tylko-nowe
felix lope de vega carpiopostęptoznaczylepszenietylkonoweznaczy lepszenie tylkotylko nowepostęp to znaczya nie tylkonie tylko nowepostęp to znaczy lepszea nie tylko nowe

Postęp to znaczy lep­sze, a nie tyl­ko nowe.Postęp to zmiana starych kłopotów na nowe.Wyjeżdżać znaczy utracić, ale i zyskiwać coraz to nowe.Postęp techniczny to nowa maszyna; postęp duchowy - to usunięcie błędu.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces.Wymieniaj doświadczenia. Ale tylko na lepsze!