Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.


postęp-w-rodzinie-najlepiej-aby-za-głupotę-rodziców-płaciły-dzieci-nie-narodzone-najlepiej-cenę-życia
artur katolopostęprodzinienajlepiejabyzagłupotęrodzicówpłaciłydziecinienarodzonenajlepiejcenężyciapostęp ww rodzinienajlepiej abyaby zaza głupotęgłupotę rodzicówrodziców płaciłypłaciły dziecidzieci nienie narodzonenajlepiej cenęcenę życiapostęp w rodzinienajlepiej aby zaaby za głupotęza głupotę rodzicówgłupotę rodziców płaciłyrodziców płaciły dziecipłaciły dzieci niedzieci nie narodzonenajlepiej cenę życianajlepiej aby za głupotęaby za głupotę rodzicówza głupotę rodziców płaciłygłupotę rodziców płaciły dziecirodziców płaciły dzieci niepłaciły dzieci nie narodzonenajlepiej aby za głupotę rodzicówaby za głupotę rodziców płaciłyza głupotę rodziców płaciły dziecigłupotę rodziców płaciły dzieci nierodziców płaciły dzieci nie narodzone

Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Jeśli chcesz dostać od rodziców szczeniaka, najlepiej poproś o braciszka - zawsze zgadzają się na psa.Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano.Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym.Tradycja jest systemem, który ma zapobiec, aby dzieci nie prześcignęły rodziców.