Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym.


postępuj-według-takiej-tylko-zasady-którą-mógłbyś-chcieć-uczynić-prawem-powszechnym
emanuel kantpostępujwedługtakiejtylkozasadyktórąmógłbyśchciećuczynićprawempowszechnympostępuj wedługwedług takiejtakiej tylkotylko zasadyktórą mógłbyśmógłbyś chciećchcieć uczynićuczynić prawemprawem powszechnympostępuj według takiejwedług takiej tylkotakiej tylko zasadyktórą mógłbyś chciećmógłbyś chcieć uczynićchcieć uczynić prawemuczynić prawem powszechnympostępuj według takiej tylkowedług takiej tylko zasadyktórą mógłbyś chcieć uczynićmógłbyś chcieć uczynić prawemchcieć uczynić prawem powszechnympostępuj według takiej tylko zasadyktórą mógłbyś chcieć uczynić prawemmógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym

Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Wierność cenna jest tylko w takiej kobiecie, którą ona coś kosztuje.Jeśli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać.Powszechnym prawidłem jest, że wielkie nagrody są, w monarchii i republice, oznaką upadku, ponieważ dowodzą, iż zasady rządu skaziły się; że, z jednej strony, pojęcie honoru nie ma już tyle siły, z drugiej zaś wartość obywateli osłabła. Najgorsi cesarze rzymscy byli ci, którzy najwięcej dawali.Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym.