Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.


postępuj-zawsze-właściwie-da-to-satysfakcję-kilku-ludziom-a-resztę-zadziwi
mark twainpostępujzawszewłaściwiedatosatysfakcjękilkuludziomresztęzadziwipostępuj zawszezawsze właściwiesatysfakcję kilkukilku ludziomresztę zadziwipostępuj zawsze właściwieda to satysfakcjęsatysfakcję kilku ludzioma resztę zadziwida to satysfakcję kilkuda to satysfakcję kilku ludziom

Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi.Zawsze postępuj właściwie - to powinno zadowolić niektórych, a resztę wprawi w zdumienie.Nie należy publicznie pokazywać ludziom umarłych zdjęć, gdyż budzą w żywych satysfakcję z własnej nieśmiertelności.Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem.Przy dzieleniu całości życia przez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę.Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę.