Post ciała oczyszcza ducha.


post-ciała-oczyszcza-ducha
papillondenuitpostciałaoczyszczaduchapost ciałaciała oczyszczaoczyszcza duchapost ciała oczyszczaciała oczyszcza duchapost ciała oczyszcza ducha

Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.Powaga jest obrządkiem ciała, wymyślonym d pokrycia braków ducha.Szczęście jest zdrowe dla ciała, ale to troska rozwija siły ducha.Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha - odświeża siły.Czym sen dla ciała, tym przy­jaźń dla ducha - odświeża siły.Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.