Postaraj się, aby każdy dzień stał się najpiękniejszym dniem twojego życia.


postaraj-ę-aby-każdy-dzień-stał-ę-najpiękniejszym-dniem-twojego-życia
mark twainpostarajsięabykażdydzieństałsięnajpiękniejszymdniemtwojegożyciapostaraj sięaby każdykażdy dzieńdzień stałstał sięsię najpiękniejszymnajpiękniejszym dniemdniem twojegotwojego życiaaby każdy dzieńkażdy dzień stałdzień stał sięstał się najpiękniejszymsię najpiękniejszym dniemnajpiękniejszym dniem twojegodniem twojego życiaaby każdy dzień stałkażdy dzień stał siędzień stał się najpiękniejszymstał się najpiękniejszym dniemsię najpiękniejszym dniem twojegonajpiękniejszym dniem twojego życiaaby każdy dzień stał siękażdy dzień stał się najpiękniejszymdzień stał się najpiękniejszym dniemstał się najpiękniejszym dniem twojegosię najpiękniejszym dniem twojego życia

Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się  najpiękniejszym dniem twojego życiaSpraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia.Każdy twój dzień stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz swym życiem cieszyć się.Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.Każdy dzień jest nowym dniem.Wy­pisz to w swoim ser­cu, że każdy dzień jest naj­lep­szym dniem w roku.