Poszerzaj swoje horyzonty - wyburz dom z naprzeciwka.


poszerzaj-swoje-horyzonty-wyburz-dom-z-naprzeciwka
anonimposzerzajswojehoryzontywyburzdomnaprzeciwkaposzerzaj swojeswoje horyzontyhoryzontywyburzwyburz domdom zz naprzeciwkaposzerzaj swoje horyzontyswoje horyzontywyburz domwyburz dom zdom z naprzeciwkaposzerzaj swoje horyzontywyburz dom zwyburz dom z naprzeciwkawyburz dom z naprzeciwka

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Dom książek to dom bez okien. -Anonim
dom-książek-to-dom-bez-okien
U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości. -Urszula Ledóchowska
u-stóp-krzyża-otwierają-ę-dla-duszy-nowe-horyzonty-miłoś
Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Róbmy swoje, Niejedną jeszcze paranoję Przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc swoje!  -Wojciech Młynarski
róbmy-swoje-niejedną-jeszcze-paranoję-przet­rzy­ć-przyj­dzie-ro­biąc-swoje 
Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. -Adolf Dygasiński
szkoła-psu­-zwyk­-to-co zro­bił-dom-więc-dom-ro­bi-od­wet-i psu­-to-co ro­bi-szkoła