Potężny ma się obawiać nąjbardziej tego, czego się nie boi.


potężny-ę-obawiać-nąjbardziej-tego-czego-ę-nie-boi
andrzej maksymilian fredropotężnysięobawiaćnąjbardziejtegoczegonieboipotężny masię obawiaćobawiać nąjbardziejnąjbardziej tegoczego sięsię nienie boipotężny ma sięma się obawiaćsię obawiać nąjbardziejobawiać nąjbardziej tegoczego się niesię nie boipotężny ma się obawiaćma się obawiać nąjbardziejsię obawiać nąjbardziej tegoczego się nie boipotężny ma się obawiać nąjbardziejma się obawiać nąjbardziej tego

Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Idei należy się obawiać najbardziej, gdy przechodzą w czyny.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.Zły duch najbardziej boi się świętego wesela.