Potępiają to, czego nie rozumieją.


potępiają-to-czego-nie-rozumieją
kwintylionpotępiajątoczegonierozumiejączego nienie rozumiejączego nie rozumieją

Osobliwsza rzecz książki - ludzie, co ich drukują, nie rozumiej! onych, ci, którzy oprawiają, także nie rozumieją, ci, co przedaja item nie rozumieją; bywa, że i ci, co czytają, nie zawsz| rozumieją, a nawet i owi, co je piszą.Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku.Jest rzeczą zdumiewającą, że istnieją biskupi gotowi błogosławić okręty wojenne, bombowce lub wojska przed bitwą, a którzy potępiają regulację urodzin.Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie.