Potępieni niech będą ci, którzy nie znają żartu, albowiem oni nie zrozumieją też powagi.


potępieni-niech-będą-którzy-nie-znają-żartu-albowiem-oni-nie-zrozumieją-też-powagi
jean paulpotępieniniechbędąktórzynieznajążartualbowiemonizrozumiejąteżpowagipotępieni niechniech będąbędą ciktórzy nienie znająznają żartualbowiem onioni nienie zrozumiejązrozumieją teżteż powagipotępieni niech będąniech będą ciktórzy nie znająnie znają żartualbowiem oni nieoni nie zrozumiejąnie zrozumieją teżzrozumieją też powagipotępieni niech będą ciktórzy nie znają żartualbowiem oni nie zrozumiejąoni nie zrozumieją teżnie zrozumieją też powagialbowiem oni nie zrozumieją teżoni nie zrozumieją też powagi

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.The Beatles to przeszłość, ale John, Paul, George i Ringo... Bóg jeden wie, jakie relacje będą posiadali w przyszłości. Ja nie wiem. Ciągle kocham tych facetów. Ponieważ oni zawszę będą tymi ludźmi, którzy byli częścią mojego życia.Emir Kusturica jest też ideologiem Miloszevicia. Jaki on sprzedaje wizerunek dawnej Jugosławii w filmie Underground?! Całkowicie zmitologizowany, folklorystyczny świat gdzie ludzie jedzą, piją, biją i pieprzą się na okrągło. Kusturica daje Zachodowi taki mit jaki Zachód chce dostać. To było wygodne dla serbskich komunistów, oni zresztą dali na ten film pieniądze. Oni myślą tak: niech [...]Higiena i miłość nigdy nie będą w zgodzie, albowiem pierwsza poleca owoce dojrzałe, a druga ich nie znosi.Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć.Ja żyje i będę żyć.. Oni tak myślą i nie za­mie­rzają się z tym kryć.. Chy­ba są naiwni.. Nie mam siły się ze sobą bić.. Już niedługo umrę, ale oni będą so­bie da­lej żyć..