Potrzeba mądrości by pojąć mądrość: na nic muzyka, gdy publiczność głucha.


potrzeba-mądroś-by-pojąć-mądrość-na-nic-muzyka-gdy-publiczność-głucha
walter lippmanpotrzebamądrościbypojąćmądrośćnanicmuzykagdypublicznośćgłuchapotrzeba mądrościmądrości byby pojąćpojąć mądrośćna nicnic muzykagdy publicznośćpubliczność głuchapotrzeba mądrości bymądrości by pojąćby pojąć mądrośćna nic muzykagdy publiczność głuchapotrzeba mądrości by pojąćmądrości by pojąć mądrośćpotrzeba mądrości by pojąć mądrość

Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard
współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
Trudno nazwać muzyką to, w czym gustuje publiczność; jest to raczej senne marzenie na przemian z nerwowym dreszczykiem. -George Santayana
trudno-nazwać-muzyką-to-w-czym-gustuje-publiczność-jest-to-raczej-senne-marzenie-na-przemian-z-nerwowym-dreszczykiem
Pewne dzieła są stworzone przez publiczność. Inne tworzą swoją publiczność. -Paul Ambroise Valery
pewne-dzieła-są-stworzone-przez-publiczność-inne-tworzą-swoją-publiczność