Potrzeby się zaspokaja lub się je z ukrycia wywołuje.


potrzeby-ę-zaspokaja-lub-ę-z-ukrycia-wywołuje
maria dąbrowskapotrzebysięzaspokajalubukryciawywołujepotrzeby sięsię zaspokajazaspokaja lublub sięz ukryciaukrycia wywołujepotrzeby się zaspokajasię zaspokaja lubzaspokaja lub sięlub się jeje z ukryciaz ukrycia wywołujepotrzeby się zaspokaja lubsię zaspokaja lub sięzaspokaja lub się jelub się je zsię je z ukryciaje z ukrycia wywołujepotrzeby się zaspokaja lub sięsię zaspokaja lub się jezaspokaja lub się je zlub się je z ukryciasię je z ukrycia wywołuje

Pot­rze­by się zas­po­kaja lub się je z uk­ry­cia wywołuje.Kobieta tylko przelotnie zaspokaja mężczyznę; gdyż właśnie dlatego, że oddaje mu się z poświęceniem, w nim się zatraca, nie może być dla niego trwałym źródłem siły.Gdy­byś tak miał osę zachęcić do lotu z ok­ruszyną chleba po­der­waną z gleby Jak byś przemówił do osiego rozumu w ob­liczu zaistnienia nagłej potrzeby? Ty - zna­lazłbyś słowa mówione lub z druku Osa - by się wzniosła śmiejąc do rozpuku Wyższość umysłowa to lepszy sposób ukrycia się niż kłamstwo i udawanie.Cierpienie wywołuje podobne zjawiska optyczne jak księżyc i kto znajdzie się w ich zasięgu, staje się równie nieszczęśliwy.Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę.