Powiedz coś, co się samo przez się rozumie po raz pierwszy - a staniesz się nieśmiertelny.


powiedz-coś-co-ę-samo-przez-ę-rozumie-po-raz-pierwszy-a-staniesz-ę-nieśmiertelny
marie von ebner - eschenbachpowiedzcoścosięsamoprzezrozumieporazpierwszystaniesznieśmiertelnypowiedz cośco sięsię samosamo przezprzez sięsię rozumierozumie popo razraz pierwszypierwszystaniesz sięsię nieśmiertelnyco się samosię samo przezsamo przez sięprzez się rozumiesię rozumie porozumie po razpo raz pierwszyraz pierwszya staniesza staniesz sięstaniesz się nieśmiertelnyco się samo przezsię samo przez sięsamo przez się rozumieprzez się rozumie posię rozumie po razrozumie po raz pierwszypo raz pierwszya staniesz sięa staniesz się nieśmiertelnyco się samo przez sięsię samo przez się rozumiesamo przez się rozumie poprzez się rozumie po razsię rozumie po raz pierwszyrozumie po raz pierwszya staniesz się nieśmiertelny

Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo. -Karol Bartkowski
zamiast-mówić-że-pracujesz-powiedz-polepszam-swoje-życie-wówczas-możesz-robić-to-samo-ale-nie-tak-samo
Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego. -Mikołaj Gogol
pierwszy-rzadko-kiedy-rozumie-ostatniego
Kiedy po raz pierwszy się zakochujemy, zdaje nam się, że wiemy o życiu wszystko. I chyba mamy rację. -Mignon McLaughlin
kiedy-po-raz-pierwszy-ę-zakochujemy-zdaje-nam-ę-że-wiemy-o-życiu-wszystko-i-chyba-mamy-rację