Powiedz coś, co się samo przez się rozumie po raz pierwszy - a staniesz się nieśmiertelny.


powiedz-coś-co-ę-samo-przez-ę-rozumie-po-raz-pierwszy-a-staniesz-ę-nieśmiertelny
marie von ebner - eschenbachpowiedzcoścosięsamoprzezrozumieporazpierwszystaniesznieśmiertelnypowiedz cośco sięsię samosamo przezprzez sięsię rozumierozumie popo razraz pierwszypierwszystaniesz sięsię nieśmiertelnyco się samosię samo przezsamo przez sięprzez się rozumiesię rozumie porozumie po razpo raz pierwszyraz pierwszya staniesza staniesz sięstaniesz się nieśmiertelnyco się samo przezsię samo przez sięsamo przez się rozumieprzez się rozumie posię rozumie po razrozumie po raz pierwszypo raz pierwszya staniesz sięa staniesz się nieśmiertelnyco się samo przez sięsię samo przez się rozumiesamo przez się rozumie poprzez się rozumie po razsię rozumie po raz pierwszyrozumie po raz pierwszya staniesz się nieśmiertelny

Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. - Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.Cza­sem może zab­raknąć cier­pli­wośći. Gdy po raz siódmy mu­sisz coś tłumaczyć. Po raz siedem­nasty pop­ra­wiać coś, po raz sie­dzem­dziesiąty wysłuchi­wać niewiary­god­nych us­pra­wied­li­wień. I ra­dość, gdy po raz siedem­dziesiąty siódmy zdo­bywasz się na to, by da­rować winę.Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego.Kiedy po raz pierwszy się zakochujemy, zdaje nam się, że wiemy o życiu wszystko. I chyba mamy rację.