powiedz-komuś-że-jest-odważny-a-pomożesz-mu-stać-ę-takim
thomas carlylepowiedzkomuśżejestodważnypomożeszmustaćsiętakimpowiedz komuśże jestjest odważnypomożesz mumu staćstać sięże jest odważnya pomożesz mupomożesz mu staćmu stać sięa pomożesz mu staćpomożesz mu stać sięa pomożesz mu stać się

Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. -Zbigniew Herbert
bądź-odważny-gdy-rozum-zawodzi-bądź-odważny-w-ostatecznym-rachunku-jedynie-to-ę-liczy
Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć. -Paulo Coelho
okazuje-ę-że-jestem-taki-jak-wszyscy-ludzie-widzę-świat-nie-takim-jaki-jest-lecz-takim-jakim-chciałbym-go-widzieć
Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce. -Anonim
gdy-przyrzekniesz-komuś-miłość-nie-każ-w-ągłej-żyć-rozterce-lepiej-wpaść-w-głębokie-doły-ż-poranić-komuś-serce
Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą! -Friedrich Nietzsche
takim-jestem-takim-być-chcę-was-niech-diabli-wezmą
Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem. -Edgar Allan Poe
nie-jest-naprawdę-odważny-ten-kto-boi-ę-by-inni-nie-pomyśleli-o-nim-że-jest-tchórzem
Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi