powiedz-komuś-że-jest-odważny-a-pomożesz-mu-stać-ę-takim
thomas carlylepowiedzkomuśżejestodważnypomożeszmustaćsiętakimpowiedz komuśże jestjest odważnypomożesz mumu staćstać sięże jest odważnya pomożesz mupomożesz mu staćmu stać sięa pomożesz mu staćpomożesz mu stać sięa pomożesz mu stać się

Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy.Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce.Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą!Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.